Noutati

Mai multa transparenta pentru energie: noi reguli din 2017

Mai-multa-transparenta-pentru-energie

Pentru companiile integral sau majoritar de stat, Directiva 95 va marca intrarea in era Responsabilitatii Sociale a Companiilor si inceputul unui nou mod de a comunica si de a interactiona cu societatea, in general, si cu comunitatile locale, in particular.

De Razvan Nicolescu, Executive Lead Adviser Deloitte Central Europe, Fost Ministru al Energiei in 2014.


Articolul face parte din al II-lea numar al The CSR Report. Comanda AICI.


Incepand cu anul viitor, Directiva UE 95/2014 (Directiva 2014) va pune companiile mari de energie din intreaga Uniune Europeana in fata unor noi obligatii privind prezentarea informatiilor nefinanciare si a celor privind diversitatea.

Directiva 2014 amendeaza Directiva de Contabilitate 2013 (Directiva UE 34/2013) si stabileste noi cerinte de raportare privind impactul de mediu, impactul social si guvernanta pentru intreprinderile care intra in domeniul de aplicare a Directivei in discutie. Conform Consiliului Uniunii Europene, prezentarea informatiilor nefinanciare va ajuta la masurarea, monitorizarea si gestionarea performantei intreprinderilor si a impactului lor in societate.

In Romania, Directiva a fost implementata partial prin intermediul Ordinului MFP 1938/2016 (Ordinul) privind reglementarile contabile.

Ordinul defineste intreprinderile ce trebuie sa utilizeze criteriile regulilor contabile aplicabile, respectiv entitatile (companii nationale, companii detinute partial sau integral de stat si regii autonome) obligate sa respecte prevederile Ordinului MFP 1802/2014, precum si entitatile cotate la bursa care furnizeaza situatii financiare in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 1.286/2012.

Ambele tipuri de entitati vor fi obligate sa furnizeze situatii nefinanciare fie in cadrul raportului anual, fie separat. Daca informatiile privind situatiile nefinanciare sunt prezentate separat, acestea trebuie fie publicate impreuna cu raportul de gestiune, fie publicate pe pagina de internet a companiei (in sase luni de la data incheierii bilantului) si mentionate in cadrul raportului de gestiune. Declaratia privind situatiile nefinanciare poate fi realizata de grup sau de societatea mama.

In conformitate cu Ordinul, intreprinderile care sunt entitati de interes public si care depasesc, pe parcursul anului financiar, numarul mediu de 500 angajati, au obligatia de a include in raportul de management o declaratie privind situatia nefinanciara. Aceasta declaratie va cuprinde informatiile necesare pentru intelegerea dezvoltarii intreprinderii si a performantei acesteia, a pozitiei si a impactului activitatii prestate asupra aspectelor de mediu, sociale, forta de munca, respectarea drepturilor omului, anti-coruptie si luare de mita. Structura acesteia va include:

  • O scurta descriere a modelului de business al intreprinderii;
  • O descriere a politicilor intreprinderii privind elementele de mai sus, inclusiv procesele conexe de control intern implementate;
  • Rezultatele aplicarii respectivelor politici;
  • Principalele riscuri legate de aspecte operationale ale intreprinderii, incluzand daca este relevant, relatii de afaceri, produse sau servicii susceptibile de a provoca efecte adverse in ariile mentionate mai sus, precum si strategia adoptata de gestionare a acestor riscuri.
  • Indicatori nefinanciari de performanta relevanti pentru domeniul de activitate al intreprinderii.

In cazul in care intreprinderea nu are politici specifice pentru unul sau mai multe din elementele mentionate, Ordinul stabileste, de asemenea, ca in declaratia privind situatia nefinanciara se va include o justificare clara pentru lipsa politicilor specifice.

Deoarece 6 decembrie 2016 este termenul limita pentru Statele Membre pentru transpunerea Directivei 2014 in legislatia nationala, nu au fost inca determinate penalitati specifice rezultate in urma nerespectarii acestei obligatii. Cu toate acestea, directiva da instructiuni Statelor Membre sa “se asigure ca exista mijloace adecvate si eficace care sa garanteze publicarea informatiilor nefinanciare” si in acest scop ca “exista proceduri eficace la nivel national pentru impunerea respectarii obligatiilor stabilite de aceasta Directiva”.

Companiile care fac obiectul prevederilor acestui Ordin nu au obligatia respectarii unui cadru de raportare specific. In elaborarea rapoartelor publice, entitatile se pot baza pe instructiuni existente la nivel national, european sau international. Directiva asigura o flexibilitate semnificativa in structurarea declaratiilor, inclusiv prin utilizarea United Nations Global Compact, ISO 26000, a Ghidului OECD pentru Companii Multinationale sau a Global Reporting Initiative.

Conform Directivei 2014, Comisia va pregati instructiuni fara caracter obligatoriu privind raportarea informatiilor nefinanciare, inclusiv a indicatorilor cheie de performanta nefinanciari, generali sau sectoriali, cu scopul de a facilita publicarea de catre intreprinderi de informatii relevante, utile si comparabile. In acest sens, Comisia va consulta partile interesate relevante si va publica aceste instructiuni pana la 6 decembrie 2016.

In orice caz, entitatile romanesti mentionate anterior trebuie sa fie pregatite pentru a furniza cel putin informatii referitoare la:

  • Aspecte de mediu (incluzand fara limitare aspecte privind impactul actual si prevazut asupra mediului, sanatatii si sigurantei, utilizarea energiei regenerabile/neregenerabile, emisii de gaze cu efect de sera, utilizarea apei si poluarea aerului);
  • Aspecte sociale si forta de munca (incluzand fara limitare aspecte privind egalitatea sexelor, punerea in aplicare a conventiilor fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii, drepturi sindicale, sanatate si siguranta la locul de munca si implicare in comunitate);
  • Drepturile omului (specific “respectarea drepturilor omului”);
  • Aspecte privind anticoruptia si luarea de mita;
  • Diversitatea in consiliul de administratie al companiei.

In Romania, Directiva 2014 va fi aplicabila majoritatii marilor companii active pe piata de energie, petrol si gaze. Pentru unele dintre acestea, mai ales pentru companiile integral sau majoritar de stat, aceasta reglementare va marca intrarea in era Responsabilitatii Sociale a Companiilor (CSR), si inceputul unui nou mod de a comunica si de a interactiona cu societatea, in general, si cu comunitatile locale, in particular. Parte din marile companii (integral sau partial in proprietate privata) raporteaza deja aceste informatii, dar si acestea vor trebui sa adapteze Rapoartele CSR la nivelul de detaliu impus de Directiva din 2014. Aceste raportari pot reprezenta, mai ales pentru companiile de stat din energie, bune oportunitati de a arata ca implementarea unor reguli de guvernanta corporativa produce deja o serie de efecte pozitive. Din discutiile cu clientii nostri am indentificat si un interes pentru accesarea fondurilor structurale pentru proiecte de sustenabilitate, lucru care mi se pare foarte binevenit.


Articolul face parte din al II-lea numar al The CSR Report. Comanda AICI.


Leave a comment

Your email address will not be published.


*