Noutati

Sprijin de peste 100.000 euro pentru familiile afectate de furtuni

Pentru a veni in sprijinul familiilor afectate de caderile masime de precipitatii, Kaufland Romania si Fundatia “Pentru Voi” acorda ajutor material nerambursabil pentru repararea locuintelor avariate de furtuna.  Valoarea totala a finantarilor oferite familiilor afectate de aceasta calamitate este de 500.000 lei, iar valoarea maxima a unei finantari acordata per familie este de 5.000 lei.

Familiile din judetele Timis, Arad sau Hunedoara pot accesa finantarea nerambursabila pana pe 26 septembrie 2017 daca indeplinesc urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • Imobilul afectat sa fie in judetele Timis, Arad sau Hunedoara
 • Venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 1000 lei
 • Afectarea imobilului sa fie cauzata de furtuna din 17 septembrie

“Suntem alaturi de comunitate in aceste momente dificile si dorim sa oferim sprijinul in efortul de reconstruire a caminelor celor care au nevoie acum de tot ajutorul. Astfel, facem un apel la solidaritate din partea mediului privat, pentru a se alatura actiunii de a reda conditiile decente de trai persoanelor afectate”, a declarat Katharina Scheidereiter, Manager CSR Kaufland Romania.

Pentru a accesa finantarea, aplicantii trebuie sa depuna la Fundatia “Pentru Voi”, un dosar care sa cuprinda:

 • Cerere
 • Copie carte de identitate pentru toti membrii familiei din care sa rezulte ca au domiciliul sau resedinta la imobilul pentru care se solicita sprijin financiar;
 • Copie dupa Contractul de vanzare-cumparare sau extras de carte funciara valabil sau copie dupa contract de inchiriere;
 • Declaratie pe proprie raspundere privitor la componenta familiei si veniturile acestora, insotita de: adeverinta de venituri pentru salariati, cupon de pensie etc;
 • Poze cu imobilul afectat din care sa rezulte gravitatea avarierii. Cel putin o poza trebuie sa fie facuta, astfel incat sa se poata identifica imobilul si vecinii (ex. sa fie lizibil nr. casei, strada etc.), celelalte poze trebuie sa prezinte in detaliu stricaciunile produse si care trebuie reparate;
 • Pentru imobilele din comune, o adeverinta de la o autoritate publica (Primarie, Politie) privind faptul ca avaria a fost produsa la furtuna din 17.09.2017;
 • Suma solicitata pentru reparatie, cu o motivare a estimarii;

Pot depune aplicatii si familiile care locuiesc in blocuri avariate de furtuna, finantarea acordandu-se pentru contributia lor la plata lucrarii de reparatii contractata de Asociatia de proprietari.

Sunt eligibile pentru acordarea de finantari nerambursabile si serviciile sociale publice sau apartinand ONG-urilor din judetele Timis, Arad si Hunedoara, cu precizarea ca o organizatie poate solicita doar o singura finantare, indiferent de numarul de servicii sociale pe care le furnizeaza.

Acestea vor depune un dosar compus din:

 • Cerere
 • Statut
 • C.I.F.
 • Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial in Registrul Special Fundatii conform Legii 246/2005
 • Extras bancar
 • Extras de carte funciara valabil privind imobilul avariat
 • Acreditarea organizatiei ca furnizor de servicii sociale
 • Licenta de functionare a serviciului social
 • Poze cu imobilul afectat din care sa rezulte gravitatea avarierii. Cel putin o poza trebuie sa fie facuta, astfel incat sa se poata identifica imobilul si vecinii (ex. sa fie lizibil nr. casei, strada, etc.), celelalte poze trebuie sa prezinte in detaliu stricaciunile produse, care trebuie reparate.
 • Memoriu justificativ cu suma solicitata si  deviz al lucrarii de reparatii

Aplicatiile se depun la sediul Fundatiei Pentru Voi, Timisoara Str. Bacalbasa 69-65 A sau online la solidaritatedupafurtuna@pentruvoi.ro.

Persoana de contact: Simona Hanga, tel. 0755056306

Termen de depunere a aplicatiilor: 26 septembrie 2017

Leave a comment

Your email address will not be published.


*